Jaunimo sambūrių „Pro Patria“ ir „Kryptis“

PAREIŠKIMAS

DĖL SPAUDOJE PASIRODŽIUSIOS INFORMACIJOS APIE A. JUOZAIČIO KREIPIMĄSI Į VASARIO 16-OSIOS ŠVENTINĖS EISENOS RENGĖJUS

 

2019 m. vasario 12 d. spaudoje pasirodžius viešam Arvydo Juozaičio kreipimuisi į vasario 16-osios šventinės eisenos su deglais rengėjus, kviečiant „telkti jėgas prieš neoliberalizmo ir globalizmo keliamus pavojus tautinei Lietuvos valstybei“ visuomenė buvo suklaidinta dėl jaunimo organizuojamo renginio koncepcijos, idėjų bei tikslų.

Klaidingai teigiama, jog eitynės organizuojamos „bendromis jaunųjų tautinininkų ir Pro Patria bei Tautos forumo atstovų pastangomis.“ Nei Tautos forumas, nei „jaunieji tautininkai“ nėra eitynių organizatoriai. Tikrieji jų bendraautoriai, jaunimo organizacija „Kryptis“, A. Juozaičio pareiškime apskritai neįvardyti, suponuojant, jog jie ir yra tariamas tautininkų jaunimas, atimant jų tapatumą ir teisėtus nuopelnus.

Arvydo Juozaičio kvietimas, pasinaudojant šventės dvasia, „rinktis kelią tiek artėjančiuose Lietuvos Prezidento, tiek ir Europos Parlamento rinkimuose“ bei kelti jungtinį sąrašą artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose neatpažįstamai iškreipia šventinės eisenos tikslus, kaip ir kvietimas „kovoti su neoliberalizmo ir globalizmo keliamais pavojais“. Tokie vieši siūlymai šventinių Vasario 16-osios eitynių atžvilgiu rodo norą paversti jas rinkiminės kovos dalimi, o viso pareiškimo kontekste kelia visuomenės įtarimą, kad toks požiūris būdingas ir patiems eisenos organizatoriams.

Į Prezidentus kandidatuojantis Arvydas Juozaitis tokiu pareiškimu nepartinę ir nepolitinę šventinę Vasario 16-osios eiseną paverčia savo prezidentinės ir kuriamos politinės organizacijos „Lietuva yra čia“ kampanijos dalimi. Tai nesuderinama su nuo pat pradžios eitynių organizatorių deklaruotais siekiais Vasario 16-osios eiseną atriboti nuo bet kokių partijų įtakos ir politinių ambicijų. Dalyvauti šventinėje eisenoje kviečiami visi suverenios tautinės valstybės išsaugojimui pritariantys Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo to, kokius asmenis ar partijas palaikytų rinkimuose.

Atsižvelgdami į susidariusią situaciją eitynių organizatoriai – sambūriai „Kryptis“ ir „Pro Patria“ – pareiškia:

1) šventinė eisena nuo pat pradžių buvo organizuojama dviejų jaunimo organizacijų – sambūrių „Kryptis“ ir „Pro Patria“ – aiškiai nurodžius tikslą – paminėti 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaraciją, pagerbti jos iniciatorių – Lietuvos partizanų – atminimą bei paminėti Valstybės atkūrimo 101-ąsias metines; jokių politinių tikslų, tokių kaip vienyti antiliberalias ir antiglobalias politines jėgas ši šventinė eisena neturi ir juo labiau negali būti panaudota šias ar kitokias pažiūras atstovaujančių politinių judėjimų ar kandidatų rinkiminės reklamos tikslais;

2) dėl išvardytų priežasčių sambūriai „Pro Patria“ ir „Kryptis“ yra priversti atsiriboti nuo bet kokių bandymų tautos šventę paversti rinkimų kampanijos dalimi.

Close Menu